• Home   /  
  • Archive by category "1"

Qft1 Essay Wgu

 

Çatlaklar vücut foksiyonlarını hiç birşekilde etkilemeyen, ancak insanları oldukça mutsuz eden  kozmetik problemlerden bir tanesidir.

Deri çatlakları (yani strialar)  dermişin, yani  orta tabakasının yırtılması sonucu oluşur, ilk evrelerinde leke tedavilerinde uygulanan yöntemler ile ortadan kaldırılması mümkün iken, ileri evrelerde skar tedavisi gerektirmektedir. Çatlaklar, genellikle aşırı kilo alıp verme durumlarında,  gebelikte,  bazı ilaçların kullanımında ve hormon tedavileri sonrası oluşmaktadır. Çatlakların en sık görüldüğü bölgeler ise karın, göğüsler, bel bölgesi, üst kollar, bacakların ve dizlerin iç kısımlarıdır. Özellikle doğum sonrası kadınların % 80 ‘inde çatlak oluşumu gözlemlenmektedir.

Çatlak tedavisinde birincil hedef çatlak oluşumundan hemen sonra müdahale olmalıdır. Özellikle ilk 6-12 ay içerisinde tedavisine başlanan çatlaklarda başarı oldukça yüksektir.  Henüz  skar oluşumuna kadar ilerlememiş çatlaklarda leke tedavilerine benzer tedavi protokolleri yeterli olmaktadır; kimyasal peeling uygulamaları, dermaroller uygulamaları, glikolik asit, glutatyon , hyaluronik asit, retinoik asit, multivitamin ve multimineral solüsyonları ile  mezoterapi tedavileri yeterli olabilmektedir. Ancak ileri evrelerde bulunan, derinleşmiş, skar yapısına yakın çatlakların tedavisinde,  PRP (Platelet Rich Plasma) ve dermaroller ile mezoterapi ajanlarının kombineli kullanımı  başarılı sonuçlar sunmaktadır.  Çatlakların yapısına bağlı olarak PRP (Platelet Rich Plasma) yerine  PRF (Platelet Rich Fibrin) tercih edilebilmektedir.          Bunlara ek olarak dermabrazyon ya da çeşitli lazer ile fotorejuvenasyon uygulamaları kullanılabilmektedir.

PRP Kiti ve doğru yaklaşımlar ile;  etkin bir PRP Tedavisinin (kandaki trombosit yoğunluğunun 3-4 katı daha yoğun trombosit eldesi sunan PRP Tedavisinin) ,  konsantre mezoterapi ürünleri ile kombineli kullanımı çatlak tedavilerinde 4-6 seans uygulama sonrası neredeyse % 100 başarı sunmaktadır.

Günümüzde PRP tedavisi yada mezoterapi tedavisi gördüğü halde sonuç alamamış birçok hasta bulunmaktadır. Bunun temel nedeni yanlış ürünler ve yeanlış tedavi yöntemleridir. Çünkü PRP Tedavi Kiti yada PRP Tüpü diye sunulan bir çok ürün PRP tedavisi sunamayan oldukça riskli ürünlerdir;  trombosit eldesi sağlayamamakta sadece plazma eldesi sunmaktadır, ayrıca sağlık açısından çok da uygun olmayan , sadece yüksek miktarda sitrat içeren basit laboratuvar tüpleridir. Gerçek bir PRP tedavisinin, özel jel teknolojileri ve iç yüzeyleri özel olarak kaplanmış PRP Tüpler ile yapılması mümkündür. Gerçek PRP Tüpler  % 94-98 oranında platelet eldesi sunan ve bu plateletleri belirli bir hacme hapsederek, kandaki platelet yoğunluğunun en az 3 katı daha yoğun PRP eldesi sunabilen, sağlık açısından risk değerlendirmesi yapılmış ürünlerdir. PRP tedavisinde kullanılacak ürünlerin  gerekli tüm biyouyumluluk ve toksisite testlerinden geçtiğinden, kanın ayrıştırıldıktan sonra hastaya güvenle enjekte edilebileceğinden emin olunmalıdır ve bu ön koşulları sağladığından emin olmak adına  Medikal CE Class IIb onayı mutlaka aranmalıdır.

Mezoterapi ürünleri ise seyreltik olabilmekte yada aktif ajanların kaynağı yetersiz kalabilmektedir. Mezoterapi tedavilerinde  doğru mezoterapi ürünlerinin seçimi oldukça önemlidir; etkin formulasyona ve yüksek konsantrasyona sahip ürünlerin doğru protokoller ile uygulanması başarılı sonuçlar sunmaktadır. Gerçek bir mezoterapi tedavisi uygulandığında başarı kaçınılmazdır.

Çatlak, tedavisi en zor kozmetik problemlerden bir tanesi olarak görülmektedir; ancak kaliteli ürünlerin, etkin tedavi protokolleri ışığında düzenli bir şekilde uygulanması ile bu tedavilerde başarı oldukça yüksektir.

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle,

 

Aytun Nilay Erdağı

Kimya Mühendisi – Uzman Biyomühendis

Erdağı Medikal Ürün Müdürü

I took the Essay section last. At this point everyone in the house was sleeping and I could really concentrate. This section took me almost exactly one hour.

The test says that your essay should be between 200 and 800 words. It will not pass if it is less than 200 or greater than 800. A word counter is supplied for you. It also said it should be gramatically correct and have balanced paragraphs. You will not pass if the paragraphs are not balanced.

The test suggested writing it first in a word processor and copying over to the exam page. I did this. I used Microsoft Word and when I was finished I ran the spelling/grammer checker. It found words that were mis-typed and spelled incorrectly, it also found a couple passive voice sections, a place where I should have used a noun instead of a pronoun and two punctuation errors. I highly suggest running your essay through a word processor before submitting!

My question was a simple one. A basic, What do you think.... Why? Use as many details as you need to support your argument.

When writing an essay I always use an outline. Sometimes it's in my head, but for this high-stakes test, I wrote it out. My essay writing method is get their attention and tell them what you are going to tell them in an essay. Make your points. Then reiterate what you told them.

This gives you a good idea on how I used my outline for this essay:

I. Introduction (paragraph one)- attention grabber and highlight the information that will be provided.

II. Body

A. Main point one is first sentence (paragraph 2) - Use three or four more sentences to back up with specific examples/facts.

B. Main point two is first sentence (paragraph 3) - Use three or four more sentences to back up with specific examples/facts.

C. Main point three is first sentence (paragraph 4) - Use three or four more sentences to back up with specific examples/facts.

III. Conclusion (Paragraph 6) - Reiterate what you have just expressed in the body, then bring it back to the attention grabber in the introduction.

Thanks to writing at Hub Pages I have gotten familiar with what word counts look like, so I knew I had to be concise. Otherwise I probably would have gone way over with my word count. Each of my paragraphs were 4-5 sentences long.

In the end my essay was 762 words. Because of this short length, I didn't feel that I had given them my best writing, but what I did write was coherent, to the point and easy to follow which I think is what they look for more than content. There is a LOT of paper writing in college and I think they just want to know if you can write coherently.

I found the Essay Section of the WGU Readiness assessment to be the most difficult section because it was time consuming and frustrating due to the limitations imposed.

One thought on “Qft1 Essay Wgu

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *